PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU - LEZENÍ A VYRÁBĚNÍ V SOBOTCE


Co přináší naše práce dětem?

- Individuální i týmová práce 

- Rozvoj jemné motoriky

- Práce s technickou dokumentací - plánkem

- Rozvoj prostorové představivosti

- Rozvoj technického povědomí u dětí

- Mezipředmětové propojení (fyzika, dějepis, zeměpis …. ) 

- Dle stáří dětí volíme obtížnosti jednotlivých výrobků 


Učíme se a vyrábíme 

... každý žák má k dispozici svůj box s nářadím

… zatímco jedna polovina dětí ze třídy protahuje těla na lezecké stěně, druhé polovině se věnujeme a pracujeme s nimi na daném projektu. Děti si v tomto bloku vytvoří například ptačí budku, krmíko, řehtačku, nástěnné hodiny, pomlázku a při práci se dozvědí zajímavé věci z dané oblasti. 

Nakonec si svůj výrobek odnesou domů.    


Běháme orienťák

... jedna z dalších kombinací s lezeckým sportem je orientační běh v krásném prostředí, kolem loveckého zámku Humprecht. Ve spolupráci s učiteli můžeme vytvořit závod, do kterého bude zakomponován například test ze zeměpisu, dějepisu, češtiny, matematiky, popř. kombinace těchto předmětů. Pro děti připravíme jednoduchou slepou mapu, vše vysvětlíme a děti do závodu zasvětíme.

pozn. pro učitele - i tak se dá získat známka z testu:)) 


Speciální velikonoční akce 

… každý se naučí plést pomlázku a odnese si ji domů

… kromě pomlázky můžeme s dětmi vyrobit dřevěné řehtačky Sportujeme

... v rámci našeho projektu přivedeme děti k lezeckému sportu. Ve spolupráci s lezeckou stěnou a zkušenými instruktory v Sobotce zprostředkujeme dětem intenzivní lezecký zážitek

... i na lezecké stěně se dá hledat poklad ...


… další produkty připravujeme